Vastgoed, een ernstige zaak maar met een menselijke aanpak.

 

 Immo Vatrimex:

 

Voor een schatting of een gewone inlichting neem vrijblijvend contact op:

+32495.24.25.30 


Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 502574 (België) - gesproken, geschreven
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be